Linki

Poniżej znajdziecie linki do organizacji/instytucji, z którymi współpracujemy:

Organizacje Środowiskowe AZS:
AZS Gdańsk - www.azsgdansk.pl
AZS Katowice - www.azs.katowice.pl
AZS Kraków - www.azs.krakow.pl
AZS Poznań - www.poznan.azs.pl
AZS Rzeszów - www.azs.rzeszow.pl
AZS Szczecin - www.azs.szczecin.pl
AZS Warszawa - www.azs.waw.pl
AZS Wrocław - www.azs.wroclaw.pl
AZS Łódź - www.lodz.azs.pl 

Kluby AZS AWF:
KS AZS AWF Katowice - www.azs.awf.katowice.pl
KS AZS AWF Kraków - www.azs-awf.pl
KS AZS AWF Kraków / Zakopane - www.azs-zakopane.pl
KS AZS AWF Warszawa - www.azs-awf.waw.pl
KS AZS AWFiS Gdańsk - www.azs.awf.gda.pl
KS AZS AWF Biała Podlaska - www.awf.bp.edu.pl/azs-awf.html

Kluby Uczelniane spoza Województwa Lubelskiego:
KU AZS Akademii Ekonomicznej Kraków - www.azs.ae.krakow.pl
KU AZS Akademii Humanistycznej Pułtusk - www.azs.ah.edu.pl
KU AZS Akademii Medycznej Warszawa - www.azs-am.warszawa.pl
KU AZS Akademii Pedagogicznej Kraków - www.wsp.krakow.pl/azs
KU AZS Politechniki Gdańskiej - www.azs.pg.gda.pl
KU AZS Politechniki Krakowskiej - www.azs.pk.edu.pl
KU AZS Politechniki Opolskiej - www.azs.po.opole.pl
KU AZS Politechniki Warszawskiej - www.azspw.pl
KU AZS Politechniki Wrocławskiej - www.azs.pwr.wroc.pl
KU AZS Politechniki Łódzkiej - www.azs.p.lodz.pl
KU AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski - www.azspwszgorzow.pl
KU AZS PWSZ Tarnobrzeg - www.azs-tbg.team.net.pl
KU AZS Szkoły Głównej Handlowej Warszawa - www.azssgh.pl
KU AZS Uniwersytetu Gdańskiego - www.azs.univ.gda.pl
KU AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego - http://azs.univ.rzeszow.pl 
KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego - www.azs.uw.edu.pl
KU AZS Uniwersytetu Śląskiego - www.azs.us.edu.pl
KU AZS Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - www.azscieszyn.pl
KU AZS WSHE Łódź - http://azs.wshe.lodz.pl 
KU AZS WSHiP Warszawa - www.azs.lazarski.pl
KU AZS WSI Łódź - www.azs.wsinf.edu.pl

Ważne „linki regionalne”:
Sekcja żeglarska "Antares" KU AZS UP Lublin - http://antares.keep.pl/
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – www.lubelskie.pl
Urząd Miasta Lublin – www.um.lublin.pl
Urząd Miasta Zamość - www.zamosc.pl
Urząd Miasta Chełm – www.chelm.pl
Urząd Miasta Biała Podlaska – www.bialapodlaska.pl
Urząd Miasta Puławy – www.um.pulawy.pl

Komunikat nr 96 - wyniki regat żeglarskich
Komunikat nr 94
 - wyniki zawodów w streetbaskecie
Komunikat nr 92
 - wyniki piłki ręcznej K
Komunikat nr 91
 - wyniki zawodów w lekkiej atletyce
Komunikat nr 89
 - wyniki piłki nożnej M
Komunikat nr 88
 - wyniki zawodów w siatkówce plażowej
Komunikat nr 87
 - wyniki zawodów w tenisie

1. UMCS Lublin - 577 pkt.
2. Politechnika Lubelska - 531,5 pkt.
3. UP Lublin - 505,5 pkt
4. KUL Lublin - 475,5 pkt.
5. UM Lublin - 420 pkt.
6. PWSZ Chełm - 161 pkt.
7. WSSP Lublin - 110,5 pkt.
8. WSOSP Dęblin - 105 pkt.
9. AWF Biała Podlaska - 94 pkt.
10. PSW Biała Podlaska - 82 pkt.
11. WSEI Lublin - 72 pkt.
12. PWSZ Zamość - 61 pkt.
13. WSNS Lublin - 24 pkt.
14. KUL St. W. - 0 pkt.
...
Pełna klasyfikacja:
Organizujemy/AMWL/PUNKTACJA