Władze OŚ AZS Woj. Lubelskiego

Organizacja Środowiskowa AZS Woj. Lubelskiego jest terenową jednostką organizacyjną AZS  nieposiadającą osobowości prawnej. Jednostka ta została utworzona na mocy uchwały Zarządu Głównego AZS w dniu 13.12.2009 r. Organizacja środowiskowa zrzesza wszystkie kluby AZS z terenu woj. lubelskiego, zaś odpowiada przede wszystkim za merytoryczny nadzór nad działalnością struktur AZS w regionie. Obsługę administracyjno-finansową OŚ prowadzi Klub Środowiskowy AZS Woj. Lubelskiego.

Regulamin OŚ AZS - do pobrania


Władze Organizacji Środowiskowej AZS Woj. Lubelskiego
kadencja 2015-2017

ZARZĄD:

Prezes Zarządu
- prof. dr hab. Zdzisław Targoński
Wiceprezes Zarządu -
Elżbieta Deleżuch
Sekretarz - Anna Romanowska

Członkowie Zarządu wybrani przez Walne Zebranie:
Klaudia Lewicka
Sebastian Kowalski
Małgorzata Szymańska
Wojciech Stańko
Magdalena Zańko
Agata Sałamacha

Członkowie Zarządu - Prezesi klubów AZS:

Magdalena Frelas (Prezes KU AZS UP Lublin)
Sylwia Gawęda (Prezes KU AZS UM Lublin)
Jakub Kańkowski (Prezes KU AZS PL)
Dariusz Gaweł (Prezes KU AZS UMCS Lublin)
Damian Pendel (Prezes KU AZS KUL JP II)
Małgorzata Majerek (Prezes KU AZS WSSP Lublin)
Leszek Bobrzyk (Prezes KU AZS WSEI Lublin)
Mariusz Lichota (Prezes KS AZS AWF Biała Podlaska)
Adam Chodziński (Prezes KU AZS PSW Biała Podlaska)
prof.dr hab. Józef Zając (Prezes KU AZS PWSZ Chełm)
Weronika Dejnak (Prezes KU AZS PWSZ Zamość)
Ewelina Szczepańczyk (Prezes KU AZS KUL Stalowa Wola)

ŚRODOWISKOWA KOMISJA REWIZYJNA:
Marta Soboś
Paweł Siepsiak
Paweł Antoń

ŚRODOWISKOWY SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodniczący - Stanisław Stańczyk
Sekretarz - Katarzyna Majdanik
Członek
- Piotr Rejmer

Komunikat nr 96 - wyniki regat żeglarskich
Komunikat nr 94
 - wyniki zawodów w streetbaskecie
Komunikat nr 92
 - wyniki piłki ręcznej K
Komunikat nr 91
 - wyniki zawodów w lekkiej atletyce
Komunikat nr 89
 - wyniki piłki nożnej M
Komunikat nr 88
 - wyniki zawodów w siatkówce plażowej
Komunikat nr 87
 - wyniki zawodów w tenisie

1. UMCS Lublin - 577 pkt.
2. Politechnika Lubelska - 531,5 pkt.
3. UP Lublin - 505,5 pkt
4. KUL Lublin - 475,5 pkt.
5. UM Lublin - 420 pkt.
6. PWSZ Chełm - 161 pkt.
7. WSSP Lublin - 110,5 pkt.
8. WSOSP Dęblin - 105 pkt.
9. AWF Biała Podlaska - 94 pkt.
10. PSW Biała Podlaska - 82 pkt.
11. WSEI Lublin - 72 pkt.
12. PWSZ Zamość - 61 pkt.
13. WSNS Lublin - 24 pkt.
14. KUL St. W. - 0 pkt.
...
Pełna klasyfikacja:
Organizujemy/AMWL/PUNKTACJA